GOLI Utvecklingsprogram

GOLI utvecklingsprogram riktar sig till er som vill få verksamheten att växa, fungera bättre, eller bli effektivare.

I den dagliga verksamheten finns många utmaningar som påverkar och allt för ofta stjäl både tid och energi. Vi kallar de viktigaste av de här utmaningarna för knäckfrågor. GOLI Utvecklingsprogram skapar förutsättningar att hitta den absolut viktigaste knäckfrågan för verksamheten, och arbeta för att lösa denna. Utvecklingsprogrammet är ett sätt ta sig ifrån alla måsten i vardagen och i en kreativ miljö fokusera på det viktiga som gör att verksamheten når sin fulla potential.

Hur uppnår vi resultat?

Arbetet med knäckfrågan sker i små grupper där deltagarna tillför varandra värde. Utvecklings-programmet främjar öppenhet och kvalitativa diskussioner. Vid varje tillfälle kommer personer med olika expertis och erfarenhet stötta både genom att deltaga i diskussionerna och genom att dela med sig av sina erfarenheter. Under hela Utvecklingsprogrammet finns möjlighet att utnyttja ledarnas och de inbjudna experternas kunskaper för att få stöd.

För vem?

Programmet vänder sig till chefer och ledare på operativ nivå inom vården.

Programmet riktar sig särskilt till personer verksamma inom radiologiska eller andra bilddiagnostiska verksamheter samt klinisk fysiologi.

Upplägg

Utvecklingsprogrammet pågår under 9 månader för att ge möjlighet till reflektion, arbete och uppföljning. Under programmet träffas samtliga deltagare under tre heldagar samt två gånger via telefon. Mellan varje tillfälle förväntas deltagarna driva sin knäckfråga på hemmaplan. Framsteg och bakslag redovisas för samtliga deltagare vid varje träff där övriga deltagare och inbjudna experter ger återkoppling.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan så kontaktar vi er.

Kontakta gärna oss om du har frågor!

Gör en intresseanmälan