Införandet av GOLI ökade produktionen direkt

2019-06-20

När Vårdcentralen Västerstrand i Region Värmland började använda GOLI inom vårdadministrationen kunde man se effekten direkt.

– Vi ökade antalet skrivna diktat väldigt mycket redan veckan efter vi började använda GOLI, säger Åsa Wahlén, tf enhetschef. Förbättringen har varit stabil över tid och även om vi har gjort några andra mindre förändringar i verksamheten kan dessa inte förklara den stora ökningen.

Tidigare planering baserades på ett gemensamt årsmål för hela gruppen vårdadministratörer. Det tog ingen hänsyn till medarbetarnas individuell förutsättningar, som exempelvis andra arbetsuppgifter.

– Med GOLI kan vi sätta personliga mål och därmed mål som är realistiska att uppnå, fortsätter Åsa.

En annan skillnad är att varje medarbetare får ett mail varje vecka med sin individuella produktionsplan. Det har därför blivit enkelt att följa hur man ligger till i förhållande till uppsatta mål.

– Förutom en bättre koll på läget så är det alltid tillfredsställande att få ett kvitto på att man nått sina uppsatta mål, avslutar Åsa.

GOLI Användarmöte 2019

2019-05-20

När vi summerar GOLI användarmöte 2019 så är ordet lärande nog det ord som bäst sammanfattar våra intryck. Nästan 100 personer, från Skåne till Norrbotten samlades för att lyssna och dela med sig av sina erfarenheter av att använda verktyget GOLI för att få en bättre koll på läget.

Vi fick ta del av upparbetad kunskap från olika verksamheter och presentatörerna delade generöst med sig av lärdomar och kom även med värdefulla tips för att få bästa möjliga nytta av verktyget.

Glädjande att vi nu ser en tydlig breddning till allt flera olika verksamhetsområden. Även om radiologin (och till viss del klinisk fysiologi) har varit pionjärer så hittar vi nu användare inom de flesta delar inom vården, inkluderat psykiatri, primärvård och operation.

Även vi från GOLI fick tillfälle att berätta om kommande utvecklingsplaner och från två dynamiska workshops fick vi värdefull återkoppling kring hur vi kan göra GOLI ännu bättre – tack! Vi kan absolut se fram mot en spännande höst med flera nya funktioner.

Vill passa på att tacka Röntgenkliniken Region Örebro Län för att ni så generöst tog emot oss och som tillsammans med våra fantastiska användare hjälpte till att göra GOLI-dagarna 2019 till de bästa hittills. Vi ses 2020!