GOLI i Corren – Linköpingsföretag till final

Idag syns GOLI i Östgöta Correspondentens tryckta bilaga och på tidningens webbsida. VD Daniel Gustavsson berättar om GOLI och våra framgångar i tävligen Serendipity Challenge. GOLI i Corren - Linköpingsföretag till final